ส่งกำลังใจให้ อาร์ม พิพัฒน์

เรียกได้ว่าเป็นผลพวงจากการทำงานหนัก จากกรณี พิธีกรคนเก่ง อาร์ม พิพัฒน์ มีอาการเส้ นเลื อ ด ในตาขวา แ ต ก เฉี ยบพลั นเมื่อช่วงคืนวานนี้ โดยอาร์มเปิดใจกับไนน์เอ็นเตอร์เทนว่าสาเหตุของอาการน่าจะมาจากการข ยี้ตาแรงเกินไป ตลอดจนการทำงานหน้าแสงไ ฟเป็นประจำที่อาจเป็นส่วนทำให้ความแข็งแรงของดวงตาลดลง

Read more