ผู้ถือบัตรถ้ายังไม่ได้เงิน 3000 ทำตามด่วน

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากรณี นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการค ลัง สศค. ได้ระบุว่า ในวันที่ 4 ก.ค. นี้ กรมบัญชีกลางจะมีการเริ่มทยอยโอนเ งินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำนวน 1.14 ล้านคน วงเ งินรวม 3420 ล้านบ าท

จำนวน 1000 บ าท 3 เดือน พ.ค.ถึง ก.ค.โดยเป็นการจ่ ายเงิ น 3000 บ าท ในครั้งเดียว ทั้งนี้การช่วยเหลือกรณีเพิ่มเติมดังกล่าว ไปตามที่คณะรัฐมนตรีให้ กระทรวงการค ลังช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนเพิ่มเติม เพราะประชาชนกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการช่ วยเหลือใด จากมาตรการการช่วยเหลือต่างต่าง ของรัฐบ าลที่ผ่านมาทั้ง เราไม่ทิ้งกัน และ เยี ยวย าเกษตกร จากจำนวนผู้ถือบัตรคนจน ทั้งหมด 14.5 ล้านร าย

ค าดการณ์ไว้ว่าคนกลุ่มนี้น่าจะใช้เ งินหมดอย่ างรวดเร็วหรือใช้หมดในครั้งเดียว เนื่องจากในช่วง CO VID คนกลุ่มนี้มีค่ าใช้จ่ายจำนวนมาก เงิ นจำนวนนี้จะนำไปช่วยเหลือเยียวย าได้ โดยการโอนเงิ นลงในบัตรคนจน เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้จ่ายนั้น จึงช่วยกระตุ้ นการบริโภคในประเทศอีกด้วย

สำหรับใครที่ยังไม่ได้เงิ นรีบเลยครับ ล่าสุดเพจ นโยบ ายไทยแลนด์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการ หากยังไม่ได้รับเยี ยวย าอะไรเลย สามารถโทรถามได้ที่ 02 273 9020 สำนักงานเศร ษฐกิจการค ลัง สศค.ในเวลาราชการนะครับ ขอให้ได้กันครบไม่ต กหล่น