รัฐเตรียมช่วยเหลืออีก 2 ล้านคน

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐ สำหรับมาตราการเยียวยา โ ค วิ ด-19 จากกระทรวงการคลั ง มีการโอนเงิ นช่วยเหลือให้กับกลุ่มที่ตกหล่นและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ

โดยจะเป็นการโอนเงิ น 3,000 บ าท เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money ให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐ

หรือ บัตรคนจน จำนวน 1.14 ล้านคน นั้น ล่ าสุดทาง ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรั ฐมนต รีว่าการกระทรวงการคลั ง

ได้ออกมาอัปเดตเรื่องการรับเรื่องราวร้ องทุ กข์ ที่กระทรวงการคลังและทั่วประเทศจากกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับเงิ นช่วยเหลือว่า

กระทรวงการคลังยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาช นอย่างต่อเนื่ อง ในส่วนของการรับเรื่องราวร้องทุ กข์นั้น

ขณะนี้ทางคลังได้รับเรื่ องมากกว่า 2 ล้านฉบับ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ได้ดำเนินการตรวจสอบคัดกรองใกล้จะเสร็จทั้งหมดแล้ว กระทรวงการคลังจะหามาต รการช่วยเหลือต่อไป

ทั้งนี้ ที่ผ่ านมาในช่วงแรกของการจ่ายเงิ นช่วยเหลือ 5,000 บ าท ตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน

อาจจะขลุกขลักบ้ าง แต่สุดท้ายทุกอย่ างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากรั ฐบ าลเริ่มคลายล็ อก

กระทรวงการคลังก็เดินหน้าฟื้นฟูประเทศอย่ างเต็มที่ สอดคล้องตามยุค New Normal

มั่นใจว่าจะสามารถพลิกฟื้นประเทศกลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่ างแน่นอน

อย่ างไรก็ตาม ดร.ธนกร ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าการรับเรื่องร้องทุ กข์ คนไม่ได้เงิ นช่วยเหลือ

ทั่วประเทศมีมากกว่า 2 ล้านฉบับ ล่ า สุดคัดกรองใกล้เสร็จแล้ว เตรียมหามาต รการช่วยเหลือต่อไป

เป็นยังไงกันบ้ างกับเรื่องราวและข่าวสารที่นำมาให้อ่านกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นสาระข่าว

ที่เป็นประโยช น์ต่อท่านไม่มากก็น้อยทั้งนี้ถ้ามีความผิ ดพลาดประการใดขออภั ยไว้ณที่นี้ด้วย

ทางเราจะพย าย ามปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราโดยการกดไลค์และแชร์ถ้าข้อมูลข่าวสารนี้ถูกใจท่ าน!