ไม่ต้องลงทะเบียน เปิดวันจ่ายเงิน 15,000 เดือนสิงหาคม

News

ถือเป็นโครงการที่ได้รับการติดตามอยู่อย่างต่อเนื่อง จากกรณี ครม. อนุมัติโครงการเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบ สำหรับประกันตน มาตรา 33 ที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน คือ ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน โดยให้ผู้ประกันตน เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เป็นการชดเชยย้อนหลังของเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 โดยจะจ่ายเพียงครั้งเดียวรวมเป็นเงิน 15,000 บาท

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ล่าสุด (1 สิงหาคม 2563) ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยถึงความคืบหน้าของการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกันสังคมมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ถึง 6 เดือน ซึ่งมีลูกจ้างที่มีสิทธิ์รับเงินชดเชย 15,000 บาท จำนวน 59,776 ราย

ต้องลงทะเบียนรับเงินหรือไม่ ?

ไม่ต้องลงทะเบียน เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมได้คัดแยกรายชื่อออกมาแล้ว โดยคัดกรองจากกิจการที่มาขึ้นทะเบียนรับรองขอเงินชดเชยให้ลูกจ้างก่อนนี้ แต่มีผู้ประกันตนบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อย ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งประกันสังคมจะติดต่อขอข้อมูลต่อไป

เงิน 15,000 บาท จะได้เมื่อไร ?

นางพิศมัย ระบุว่า สำนักงานประกันมีข้อมูลและจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่แน่ชัดแล้ว ซึ่งคาดว่าผู้ประกันตนจะได้รับเงินเยียวย า 15,000 บาท โอนเข้าบัญชีไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งสอดคล้องกับ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และโฆษกกระทรวงการคลัง ที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ว่า กระทรวงการคลังจะสามารถจ่ายเงินให้ได้ประมาณกลางเดือนสิงหาคม นี้

ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ / ข่าวไทย