ย้อนคำทำนาย หมอดู ET เคยทำนายเมืองไทย ปี 63 เอาไว้

อีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการได้รับความสนใจอย่างมากสำหรับสถานการณ์ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในสังคมในขณะนี้ คงหนีไม่พ้น กรณีน้ำหลาก ที่เกิดจากฝนหนักติดต่อเป็นเวลานาน ทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะที่จังหวัดเลย และอีก 67 จังหวัด ที่กำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ว่ามวลน้ำมหาศาลจากตอนบนของประเทศ จะส่งผลกระทบหนักเพียงใด ซึ่งเรียกได้ว่า c๐vid ยังไม่ทันซาลง ก็มีเรื่องให้คนไทยอย่างเราๆ ได้ปวดหัวกันไม่ขาด

ทำให้นึกถึงคำทำนายของหมอดู มะตีตี้ น้องสาวหมอดู ET เคยทักประเทศไทยเอาไว้ โดยมะตีตี้ ดูดวงประเทศไทยเอาไว้ว่า ไทยจะผ่านสถานการณ์ c๐vid ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม แต่ประเทศไทย จะพบกับภั ยทางธรรมชาติต่อเลย เดือนกรกฎาคม 63 จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ กรุงเทพ หุ้นจะตก เงินจะเฟ้อ

มีเงินก็ซื้ออะไรไม่ได้ เหมือนกระดาษ น้ำจะท่วมทาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และกรุงเทพ เดือนสิงหาคม 63 เขื่อนจะพัง น้ำป่าไหลหลาก เกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวัด น้ำท่วมหนักมาก กรุงเทพจะจ มอยู่ใต้บาดาลนาน คนตกงาน เดือนกันยายน 63 จะเกิดสึนามิ พัดเข้าทะเลอันดามัน อ่าวไทย น้ำป่าไหลบ่า

เขื่อนจะพัง จะเกิดอุบัติเหตุ จะมีข่าวเครื่องบินจะต กบ่อย และเหตุทางรถยนต์ คนตกงาน หุ้นตก เกิดการแบ่งแยกดินแดนทางใต้ เดือนตุลาคม 63 อาจจะต้องเกิดการสูญเสียผู้นำจากสุขภาพที่อายุมากขึ้นเดือนพฤศจิกายน 63 จะเกิด เ ชื้ อโ ร ค ไ ว รั ส ใ ห ม่ กิ น เ นื้ อ เ ยื่ อ ค น ภายใน 24 ชม

ประเทศชาติจะเป็นหนี้อย่างหนัก เกิดน้ำท่วมภาคเหนือ ทางรถไ ฟขาดหลายแห่ง กรุงเทพก็ยังคงน้ำท่วมลำบๅก เดือนธันวาคม 63 ประเทศไทยจะมีอากาศหนาวจัดในรอบร้อยปี หิมะจะตกในเมืองไทย(เป็นลางไม่ดี)

อย่างไรก็ตาม คำทำนายข้างต้น เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น

ขอบคุณ สยามสตรีท