อาลัยรัก เจ้าของเพลง “ขอให้เหมือนเดิม”

News

“สุคนธ์ พรพิรุณ” ศิลปินแห่งชาติ ผู้ประพันธ์เพลงดัง ขอให้เหมือนเดิม จากไปแล้วแล้ว สิริอายุ 85 ปี วานนี้ (23 ก.ย.) เมื่อเวลา 12.23 น. นางสุคนธ์ พรพิรุณ หรือ พรพิรุณ ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงขอให้เหมือนเดิม เพลงดังของวงสุนทราภรณ์ ที่หลายคนรู้จักกันดี และยังเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) พ.ศ. 2561 ได้จากไปแล้ว ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า


ศิลปินแห่งชาติ เจ้าของเพลง ขอให้เหมือนเดิม

โดยครอบครัวกำหนดรดน้ำ ในวันที่ 24 ก.ย. เวลา 15.30 น. และเวลา 17.00 น. พระราชทานน้ำหลวง และเวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม ณ ศาลา 9 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24-28 ก.ย.


เก่งมากๆ

ด้าน นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ได้มอบเงินช่วยเหลือเมื่อมีการจากไปเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศล จำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท ตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ


สิ่งที่ยึดถือมาตลอดการทำงาน

โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงในลำดับต่อไป