ครอบคลุม 30 ล้านคน เตรียมตัวใช้เงินได้เลย

News

เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่า เงินกู้เร่งด่วนฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาทของรัฐบาลยังใช้ไม่หมด นายกฯลุงตู่ ครั้งนี้ นายกฯลุงตู่ขอแจกเบิ้มๆ เพิ่มอีกเจ็ดหมื่นล้านบาท รัฐบาลแจกพร้อมกันเป็นแพ็กเกจครอบคลุมประชาชนผู้ได้รับแจกถึง 30 ล้านคน หรือเกือบครึ่งของประชากรทั้งประเทศ 68 ล้านคน

แจกเงินเก่งสุดในประวัติศาสตร์ ชาติไทย

นายกฯลุงตู่ หวังว่าการทุ่มเงินอัดฉีดแจกฟรีอีกเจ็ดหมื่นล้านบาท จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด ช่วยเพิ่มกำลังซื้อกระตุ้นการใช้จ่ายทำให้เงินหมุนสะพัด ทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาวิ่งปร๋อได้อีกครั้งหนึ่ง แม่ลูกจันทร์ ชี้ว่า 6 มาตรการที่มาเป็นแพ็กเกจใหญ่มีดังนี้คือ

มาตรการที่ 1 อัดฉีดเงินแจกฟรีให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน 14 ล้านคน ให้เอาไปใช้จ่ายแก้ขัด เดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็น 1,500 บาท รวมวงเงินอัดฉีด 21,000 ล้านบาท

สวัสดีการแห่งรัฐ

มาตรการที่ 2 แจกเงินฟรีให้ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปคนละ 3,000 บาท ให้เอาไปใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง โดยรัฐบาลจ่ายสมทบเพิ่มให้วันละ 100 บาท มาตรการนี้เปิดให้ลงทะเบียนใช้ขอสิทธิรับเงินแจกฟรี 10 ล้านคน รวมวงเงินอัดฉีดอีก 30,000 ล้านบาท

มาตรการที่ 3 จ่ายเพิ่มค่าตอบแทนเป็นกำลังใจ อสม. 1 ล้านคน เดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงินคนละ 1,500 บาท มาตรการนี้รัฐบาลใช้เงินอัดฉีดอีก 1,500 ล้านบาท

เอะอะให้เงิน ให้วันหยุด

มาตรการที่ 4 แจกเงินเพิ่มพิเศษ ย้อนหลัง 7 เดือนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านคนละ 3,500 บาท แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คนละ 2,100 บาท จำนวนทั้งสิ้น 2.7 แสนคน รวมเป็นเงินอัดฉีดอีก 677 ล้านบาท

มาตรการที่ 5 ขยายเวลาช่วยค่าน้ำ ค่าไฟฟรีผู้มีรายได้น้อย 8 ล้านครัวเรือนอีก 1 ปี จนถึงเดือนกันยายนปีหน้า รวมวงเงินอัดฉีดอีกเท่าใด ยังประเมินไม่เสร็จ

ประชาชนต้องการความยั่งยืน

มาตรการที่ 6 เพิ่มการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ 2.6 แสนคน ระยะชั่วคราว 1 ปี โดยนายจ้างจ่ายค่าจ้าง 50 เปอร์เซ็นต์ รัฐบาลร่วมจ่ายค่าจ้างอีก 50 เปอร์เซ็นต์ ไม่เกินคนละ 7,500 บาทต่อเดือน