นนทบุรีวิกฤติ โรงบาลสนาม 700 เตียง ผู้ป่วยเต็มหมดแล้ว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าฯนนทบุรี เปิดเผยถึงสถานการณ์ แพร่ ร ะ บ า ด ของ CV-19จ.นนทบุรี ขณะนี้กลายเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม และอยู่ในอันดับ 3 ของประเทศไทย ที่มีผู้ ป่ ว ย ติ ด รายวันสูงสุด ล่าสุดเตียงในโรงพยาบาลสนามกว่า 700 เตียงเต็มแล้ว เร่งเปิดเพิ่มอีก 300 เตียงเนื่องจากยังมีแนวโน้มพบ ผู้ ป่ ว ย เพิ่มขึ้น

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าฯนนทบุรี กล่าวว่านอกจากนี้ยังเป็นห่วงเรื่องผู้ ป่ ว ย วิกฤต ซึ่งมีเตียงรองรับไม่เพียงพอแล้ว ทำให้ต้องเร่งงประชุมตัดสินใจเร่งด่วนในเคสผู้ ป่ ว ย หนัก 4 ราย ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ไม่งั้นมีโอกาสจะ เ สี ยจึงตัดสินใจรับผู้ ป่ ว ย หนักทั้ง 4 ไว้ ทั้งๆที่เตียงสำหรับผู้ ป่ ว ย หนักก็มีไม่เพียงพอ

อยากเตือนประชาชนให้ทำความาเข้าใจกับการ ร ะ บ า ด ครั้งนี้เพราะเชื้อครั้งนี้เป็นสายพันธ์อังกฤษที่แพร่ ร ะ บ า ด รวดเร็วและรุนแรง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานกันอย่างหนักหน่วงในแต่ละวัน จึงต้องขอร้องให้ทุกคนช่วยกันเซฟตัวเองให้มากที่สุดเพื่อลดจำนวนผู้ ป่ ว ย ติ ด ให้ผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยกัน อย่าทำอะไรที่เป็นพฤติกรรมต่อการเสี่ยง ติ ด จะเป็นการเพิ่มงานเพิ่มภาระให้กับทีมแพทย์ เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ถือว่าหนักมากพันธ์อังกฤษที่ แ พ ร่ ร ะ บ า ด รวดเร็วและรุนแรง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานกันอย่างหนักหน่วงในแต่ละวัน จึงต้องขอร้องให้ทุกคนช่วยกันเซฟตัวเองให้มากที่สุดเพื่อลดจำนวนผู้ ป่ ว ย ติ ดให้ผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยกัน อย่าทำอะไรที่เป็นพฤติกรรมต่อการเสี่ยง ติ ด จะเป็นการเพิ่มงานเพิ่มภาระให้กับทีมแพทย์ เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ถือว่าหนักมาก

Loading...