ขายประกันยังไงให้ตกงาน ล่าสุด โดนให้พ้นสภาพพนักงานเรียบร้อย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 29 เมษายน เพจ เรื่องเด่นออนไลน์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า บ.ประกัน ไ ล่ออก! ตัวแทน ส่งข้อความ เตียงสนามรออยู่ ให้สาวที่ปฏิเสธการซื้อทางโทรศัพท์ กรณีสาวโพสต์ ปฏิเสธการซื้อประกันจากตัวแทนที่โทรมาขายทางโทรศัพท์และได้รับว่า บัตรทอง เตียงสนามรออยู่

จนเกิดกระแสถึงความไม่เหมาะสมในพฤติกรรมของตัวแทนประกันรายนี้ ล่าสุด บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิ ต โพสต์ข้อความชี้แจง กรณีเหตุการณ์การปฎิบัติที่ไม่เหมาะสมของตัวแทน ระบุ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า พฤติกร รมของตัวแทนคนดังกล่าวขัดต่อจ รรยาบรร ณ จริยธรรมทางธุรกิจ และมาตรฐานการให้บริการที่บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการให้ตัวแทนผู้นั้น พ้นสภาพการเป็นตัวแทนของบริษัทฯ พร้อมขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ไ ล่ออกแล้ว

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ เรื่องเด่นออนไลน์

Loading...