อาการน้าค่อม ชวนชื่น อาการโ คม่ าแล้ว ร่างกายไม่ตอบสนอง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าน้าค่อม ชวนชื่น ซึ่งได้โพสต์อัพเดทอาการ คุณพ่อค่อม ซึ่งต้องบอกเลยว่าต้องเตรียมใจ โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า

อัพเดทอาการคุณพ่อนะคะ

ตอนนี้อาการของคุณพ่ออยู่ในภาวะโ คม่ า อวั ยวะหลายอย่างล้มเหลว รวมถึงการทำงานของร่างกาย โดยเฉพาะชี พจ รกับความดัน ร่างกายไม่ตอบสนองต่อย ๅที่ให้ มีความเสี่ย งที่จะเกิดภาวะหั วใจหยุ ดเต้นได้

ทางทีมแพทย์ได้ทำการช่วยเหลือทุกทางแล้ว ซึ่งการฟอ กโ ลหิ ตในตอนนี้ก็อาจจะไม่ช่วย ร่างกายมีเกล็ด โ ล หิ ต ต่ำ ย ๅกดภูมิอื่นๆ ก็ให้ไม่ได้ เนื่องจากมีอาการติดเ ชื้ อ อาจจะทำให้แย่กว่าเดิม

และหากเกิดภาวะหั วใ จห ยุดเ ต้น การปั๊มหั วใ จอาจจะเกิดการตอบสนองน้อย เนื่องจากอวัยวะหลายอย่างล้มเหลว

#ภาวนาและสวดมนต์ให้คุณพ่อ

โพสต์ดังกล่าว

ค่อม ชวนชื่น

ขอบคุณ ค่อม ชวนชื่น

เรียบเรียง siamnews

Loading...