ทำความรู้จัก ระลอกใหม่ แร ง และเร็วกว่า ระลอกเก่ามาก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากข้อมูล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ของโsค CV-19 หรือ ศบค. พบว่า สถานการณ์โsค CV-19 ทั่วโลก วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดรวม150,216,590 ราย อาการรุนแรง110,779ราย รักษาหายแล้ว 127,736,203 ราย

ขณะที่ สถานการณ์การติดโsค CV-19 ในประเทศ ผู้ป่วยรายใหม่1,871 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 63,570 ราย หายแล้ว 35,394 ราย

หากเปรียบเทียบข้อมูลการแพร่โsค CV-19 ในแต่ละระลอก พบว่า “ระลอกแรก”(2563 ทั้งปี) พบผู้ป่ว ยทั้งสิ้น 6,772 ราย  ระลอกสอง(1 ม.ค.-31 มี.ค. 2564) พบผู้ป่ว ยทั้งสิ้น 21,035 ราย

สำหรับ โsค CV-19 ระลอกใหม่(เม.ย. 2564) ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 64 พบผู้ป่ วยยืนยันสะสมแล้ว 34,707 ราย  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 21,306 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่ว ยอาการห นัก 786 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหา ยใ จ 230 ราย ส่วนผู้ป่ว ยอีก 6,682 ราย รักษาอยู่ใน รพ.สนาม

ค่ามัธยฐานของระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ทราบผลติด ของผู้ป่วย 10 รายล่าสุด พบว่า ใช้เวลา 3 วัน (นานสุด 16 วัน ) ในจำนวนนี้ 5 ราย (50%) ใช้เวลาตั้งแต่ 6-16 วัน ขณะที่ 2 ราย (20%)

ย้อนไปเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โsคอุบัติใ หม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โพสต์เฟซบุ๊คว่า ระลอกนี้เชื้ อดุกว่าเดิม จากโดยทั่วไปถ้าเป็นเชื้ อ ระลอกแรก 7 วันไปแล้ว จะน้อยลงแม้ว่าตรวจ PCR บวกแต่จะเพาะไม่ขึ้น แต่ของระลอกนี้ 10 วันแล้วยังเพาะขึ้นอยู่ แสดงว่าอยู่ในร่างกายได้นานขึ้น วัยรุ่นที่สุขภาพแข็งแรงเกิดป อดอั กเส บ ติดรอบนี้เร็วกว่าเดิม ไม่ถึงสัปดาห์ก็เริ่มมีอาการมากขึ้น การอั กเส บเกิดขึ้นเร็ว ปริมาณเชื้อในโพรงจมูกและเสมหะมีมากกว่าเดิม กระจายได้ง่าย มีเคสหนั กในไอซียูมากขึ้น

วันที่ 23 เมษายน 2564 พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค Anutra Chittinandana ระบุว่าตอนนี้สถานการณ์เตียงที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่เตรียมไว้สำหรับผู้ป่วยโsค CV-19 ล้นแล้ว ต้องปรับใช้เตียงสำหรับผู้ป่ วยทั่วไปมาเป็นเตียงดูแลผู้ป่ว ยโsค CV-19 ทำให้ตอนนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการดูแลในห้อง negative pressure บางครั้งผู้ป่ วยชายหญิงอาจต้องอยู่รวมในห้องเดียวกัน

อาการของผู้ป่ วยที่ติดรอบนี้เกิดปอ ดบวมเร็วและมาก ทำให้ผู้ป่ว ยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจำนวนมาก เกินกว่าจำนวนเตียง ICU ที่มีอยู่ ผู้ป่ วยบางรายจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหา ยใ จใน ward ธรรมดา

ในโรงพยาบาลที่มีอายุรแพทย์โsคติด อายุรแพทย์โsคปอดและเวชบำบัดวิ กฤ ติ ซึ่งมีจำนวนน้อยอยู่แล้ว ตอนนี้งานล้นมือมาก ๆ ทำงานไม่มีวันหยุด ทุกคนพยายามดูแลผู้ป่ วยอย่างเต็มที่ แต่ก็เริ่มจะไม่ไหว ต้องให้อายุรแพทย์ทั่วไปและอายุรแพทย์ด้านอื่น ๆ ดูแลผู้ป่ว ยโsค CV-19 ด้วย แบบเดียวกับโรงพยาบาลที่ไม่มีอายุรแพทย์โsคติ ด อายุรแพทย์โรคปอดและเวชบำบัดวิกฤติ ที่อายุรแพทย์ทั่วไปดูแลผู้ป่ วยโsค CV-19

มีอายุรแพทย์และแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากที่เป็น โsค CV-19 ถึงแม้จะป้องกันเต็มที่ แต่ก็ยังเจอผู้ป่วยที่ปิดบังประวัติความเสี่ย งของตนเองอยู่เรื่อย ๆ ทำให้ผู้เกี่ยวข้องต้องถูกกักตัว อายุรแพทย์ที่เหลือต้องทำงานกันหนักขึ้น

การขยายเตียง เปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม แต่จำนวนบุคลากรไม่เพิ่มขึ้นเลย ถ้าผู้ป่ว ยเพิ่มวันละ 1,000-2,000 แบบนี้อีกไม่นาน รพ.สนามก็จะเต็ม คงต้องยอมรับความจริงว่าเราอาจจะไม่สามารถรับผู้ป่วยโsค CV-19 ไว้ในโรงพยาบาล รพ.สนาม หรือ hospitel ได้หมด คงต้องให้กักตัวที่บ้านเหมือนที่หลาย ๆ ประเทศทำกัน อยากให้ทุกคน lock down ตัวเอง ด้วยการอยู่บ้าน เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอย่างถูกต้อง เพราะถ้าป่วยด้วยโsค CV-19 อาจจะไม่ได้รับการดูแลรักษาได้อย่างเต็มที่ เพราะตอนนี้การดูแลผู้ป่วยโsค CV-19 เกินศักยภาพที่เหมาะสมของบุคลากรของโรงพยาบาลต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยแล้ว

แม้จะพบว่าอัตราการเสี ยของไทย ซึ่งอยู่ที่ 0.30% จะดูน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทั่วโลก ซึ่งอยู่ที่ราว 2.1% แต่เนื่องจากการระบาดที่รุ นแs งของสา ยพั นธุ์ใหม่ อาจทำให้ในอนาคตระบบสาธารณสุขของไทยรับไม่ไหว

ขณะที่ นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโsค กล่าวว่าผู้ที่เสี ย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งอาจไม่ได้ไปในสถานที่เสี่ ยงหรือมีพฤติกssมเสี่ย ง แต่ติดจากคนใกล้ชิดในครอบครัวหรือติดจากคนในที่ทำงาน และไปในสถานที่คนพลุกพล่านและอากาศปิดทึบ โดยระยะเวลานับจากที่ทราบผลว่าติดจะอยู่ที่ประมาณ 7 วันซึ่งไม่นานอาจเพราะมีโsคประจำตัวสถานการณ์โsค CV-19 ขณะนี้ผู้ติดและผู้ป่ ว ยใหม่ยังสูง 2,000 รายต่อวันโดยขณะนี้ผู้ติดจะเริ่มมีอาการรุ นแsงที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาลและใช้ห้องไอซียูเพิ่มขึ้น

ส่วนสาเหตุการติดนอกจากทำงานหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ ยง มีกิจกรรมเสี่ ยงแล้ว พบการติดจากการสัมผัสภายในครอบครัว ที่ทำงานที่พักและในชุมชน จึงยังมีความจำเป็นต้องเข้มงวดทั้งมาตรการควบคุมโsคและมาตรการป้องกันส่วนบุคคล และตั้งแต่เดือน มิ.ย.จะมีเครื่องมือป้องกันมาช่วยเพิ่มคือวั คซี น นพ.ทวีทรัพย์ กล่าว

ขอบคุณ bangkokbiznews

Loading...