โป๊ป สร้างบ้านให้ครอบครัว

News

สำหรับข่าวนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชมเป็นพระเอกซุปตาร์เมืองไทยไปแล้วสำหรับโป๊ป ธนวรรธน์ หรือพี่หมื่นสุดหล่อ จากละครย้อนยุคที่หลายคนติดตามอย่างมากในอดีต สำหรับละครเรื่องบุพเพสันนิวาส ปัจจุบันโป๊ป ธนวรรธน์ ก็ยังฮอตฮิตติดลมบนแฟนคลับเหนียวแน่นเช่นเดิม

ที่เจ้าตัวต้ องคอ ยออกมาตอบ กระแสข่าว ต่าง ๆ นานา เพราะโดนด ร าม่าไม่เว้นวัน แต่เจ้าตัวได้ออกมาพูดไว้ว่า

ก็จากข่าวที่เห็นผมแค่อยากจะบอกว่า จริงๆแล้วเคย พูดไปหลายทีแ ล้วว่า เราก็เ ป็นคนธรรม ดา เราก็เคยผ่าน ผู้หญิ งมา

เคยไปมีผู้ห ญิงมา เราอ ายุขนาดนี้แล้ วผมก็เคยทั้งค บและเลิกเราก็ไม่ไ ด้มีใครที่จริงจัง เราก็ยังไม่เจอคนที่ใช่

แล้วเมื่อวันหนึ่งเราต้องเดินจากกันไป มันก็คือต้องจาก แต่เรื่องที่เกิดขึ้นผม ไม่รู้ว่าใครนะ เพรา ะผมไม่รู้จ ริงๆว่าใคร

ผมไ ม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้อง การอะไร รู้สึกเสีย ใจที่ ผมไม่ได้เสียใจเรื่องที่เขามาทำร้ า ยผมนะ ผมเสี ย ใจแค่ ว่าวัน นี้คนชื่นชมละคร

ชื่นชมในตัวละครของผม ทุกค นแม้ แต่นักข่าวเองก็ช่วยเหลื อผม ผมก็รู้สึกเ สี ยใจที่ว่ าเป็นคนที่ดีของเขาไม่ได้ ทุกคนที่เ ห็นข่าว ก็คงจะรู้อยู่แล้ว ว่า

เขาต้องการอะไรผ มก็ได้แต่แค่ปล่อยไป แล้ว ก็ให้อภัยเขาไป สิ่งที่ทำให้โป๊ปก้าวผ่านได้ จากการ ที่ผมได้ศึกษา ธร ร มะด้วย

ก็เลยปล่อยว่าเพราะ คนเราถ้ารู้ธรรมชาติของชีวิตแล้วมันก็จะไม่ ยึดติด ต้องยอมรั บในสิ่งที่มัน เกิดขึ้น คนที่เ ขาทำกับเราเขา คงจะทุก ข์แหละ

ถ้าเขาไม่ทุก ข์เขาคงไม่มา ทำร้ายเราหรอก ก็สงส ารเขาถามว่าเครียดไ หม ก็เครียดระดับนึงครับคิดซ ะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติผมก็บังคับจิตใจใครไม่ได้

ต อนนี้พระเ อกหนุ่มข องเราก็ได้มุ่งมั่น เดินหน้าทำหน้าที่ของ ตัวเองต่อไ ปแบบไม่หยุ ดหย่อน แถมยั งได้ทุบกระปุกสร้างบ้านหรูหลังโตให้แม่และพี่สาว

ซึ่ง เป็นผู้หญิง 2 คน ที่หนุ่มโป๊บได้ ทุ่มเททุกอย่างให้ แบบไ ม่มีกั๊ก ต้องขอชื่น ชมในตัวพระเอกค นนี้เลยล่ะค่ะ ที่กล้าทำก็กล้าที่จะออกมายอมรับ

และยืนยันในความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง ว่า การเป็นด าราหรือคนส าธารณะนั้น ก็ย่อ มมีข้อ ผิดพลาดที่เกิน ขึ้นได้เป็นธรรมดา และต้องบอกเลยว่ าบ้า นห รูกลังดังก ล่าวนั้น

หนุ่ มโป๊บได้ทุ่มทั้ งแรงกาย แรงใจ ออกแบบบ้าน หรูหลังโตด้วยตัวเอง

ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงวินาที ที่ได้เข้ าอยู่ เลยล่ะ ค่า ตอนนี้แฟน ๆ ที่คิดถึงผล งานการแสดงของหนุ่ม โป๊บ

ต้องเกาะขอบจอให้ดี เพราะเจ้าตัว กำลังจะหวนกลับ มาในบทดังเรื่อ งเดิม ที่เปลี่ยนเป็น อีกยุตสมั ยให้แ ฟน ๆ สำหรับเ รื่องพรหมลิขิต ที่จะมา ทำให้ได้ฟิน อีกค รั้งค่า