น้ำมันดิบพุ่งหนัก เบนซิน-ดีเซล

News

วินาทีนี้หลายคนคงพุ่งเป้าให้ความสนใจ กับประเด็น เรื่องราวของเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่ าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นทุก 1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศเพิ่มขึ้น 0.25 สตางค์ต่อลิตร

ดังนั้น หากราคาน้ำมันดิบปรับสูงขึ้นจาก 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 150 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อย่างรวดเร็ว ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินของไทยก็มีโอกาสอยู่ที่ 50 บาทต่อลิตร ในเร็วๆ นี้แน่นอนเช่นกัน

ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงกรณีที่มีนักวิเคราะห์การออกมาคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะปรับสูงขึ้นถึง 200 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ว่า

เหตุการณ์ดังกล่ าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดภาวะสง ค ราม โดยราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นทุก 1 เหรียญสหรัฐ จะส่งผลกระทบทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับเพิ่มขึ้นลิตรละ 25 สตางค์

หากราคาน้ำมันดิบขึ้นไปแตะที่ 200 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นเป็นลิตรละ 55 บาท หรือปรับเพิ่มขึ้นอีก 25 บาทต่อลิตร จากปัจจุบันที่อยู่ที่ 30 บาทต่อลิตร

ขอบคุณ ข่าวสด