แม่แตงโม เผย ไม่คาใจแล้ว

News

ยกให้เป็นประเด็นร้อนที่มีคนติดตามกันมาก 14 มีนาคม แม่ของ แตงโม นิดา พร้อมทนายเดชา และทนายกฤษณะ ร่วมกันแถลง หลังได้เข้ารับฟังการชี้แจงของ ตร. และ จนท. นิ ติเ ว ช กว่า 3 ชั่วโมง

ทนายเดชา กล่ าวว่า นิ ติ เ ว ช ตอบทุกข้อสงสัย และรายงานผลการ ชั น สู ต ร ทั้งเรื่อง บ า ด แ ผ ล ถู ก ตี หั ว ฟั น หั ก ร่องรอยต่างๆ พบว่าไม่เป็นความจริงตามสื่อโซเชียล โดยสภาพ ไม่มีรอ ย ช้ำ ฟั น ไม่ หั ก ไม่มีเศ ษ โ ล ห ะตามร่ า ง ก า ย

สำหรับ ที่ต้นขานั้นถูกของ มี ค ม แต่ไม่ลึกถึง ก ร ะ ดู ก แค่เ ส้ น เ อ็ น และเกิดก่อนดับ จากนี้ต้องนำพย านหลักฐานอื่นมาดูประกอบ และรอผลตรวจอีก 19 รายการ ทั้งชิ้นเนื้อ กล้องวงจรปิด ฯลฯ โดย ตร. ยังไม่สรุปค ดี ส่วนเรื่องการขอดำเนินการผ่ า ครั้งที่ 2 ก็เพื่อไขข้อข้องใจของสังคม

นอกจากนี้ ภาพถ่ายที่ปรากฏตามสื่อ มองเห็นร่องรอยฟกช้ำนั้น เนื่องจากว่าเป็นภาพสภาพ ที่ยังไม่ได้ทำความสะอาด แต่เมื่อทำการพิสูจน์ทางนิติวิทย าศาสตร์ ไม่พบว่ามีรอยช้ำ และพย านหลักฐานที่มีในปัจจุบันยังไม่พบว่ามีการทำ ร้ า ย ร่างกาย

 

ด้านคุณแม่ของแตงโม กล่ าวว่า รู้สึกสบายใจขึ้น หลังจากได้เห็นหลักฐานและฟังข้อเท็จจริงจากตร. ไม่คาใจแล้ว แต่ยืนยันว่าจะยังรอดูหลักฐานอื่นๆ ต่อจากนี้ และจะเดินหน้าพิสูจน์ความยุติธรรมให้ลูกสาวต่อไป

ซึ่งอาจจะนานเป็นเดือน คุณแม่ก็รอได้ อย ากให้ทุกคนรอ และสู้ไปด้วยกัน