ส่งแตงโม พิสูจน์ ต่อรอบที่ 2

News

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อจากกรณี ปมแตงโม นิดา ล่ าสุด ความคืบหน้าจากเพจ ข่าวช่อง 8 ระบุว่า เมื่อวันนี้ (17 มี.ค.) 14.00 น.

เจ้าหน้าที่จะทำการ ชั นสู ตร แตงโม

รอบ 2 โดยทีมแพ ท ย์ 3 สถาบัน

คลายข้อสงสัย 11 จุด และชาวโซเชียลก็ยังไม่คลายข้อสงสัย

นับตั้งแต่วันแรกที่ยังไม่พบแตงโมนิดา จนถึงวันนี้ยิ่งข้อพิ รุ ธมากมาย

ภาพจาก ข่าวช่อง 8


ความคิดเห็นชาวโซเชียล

โพสต์ดังกล่ าว

ขอบคุณ ข่าวช่อง 8