มาแล้วความคืบหน้า คนละครึ่ง เฟส 5

News

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับเมื่อวันที่ 18 มีนาคม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีการขย าย ต่อโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ว่า กระทรวงการคลัง กำลังอยู่ระหว่างประเมินว่า

ควรจะต้องขย า ยหรือต่ออายุ เป็นโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 หรือไม่ โดยรอดูสถานการณ์เศรษฐกิจและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในระยะต่อไปก่อน ซึ่งขณะนี้ มาตรการคนละครึ่งก็คงดำเนินการในเฟสที่ 4 อยู่

ขณะนี้ เศรษฐกิจอยู่ในช่วงที่ไม่ปกติ ฉะนั้น ภาครัฐก็ต้องเป็นพระเอกในการเข้าไปช่วยเหลือ เมื่อเศรษฐกิจกลับสู่ภาวะปกติ ก็ต้องชะลอความช่วยเหลือ แต่เมื่อถามว่า ยังจำเป็นต้องใช้มาตรการคนละครึ่งต่อไปอีกหรือไม่ ก็คงต้องดูในระยะต่อไป เพราะวันนี้ รัฐบาลยังทำโครงการนี้อยู่

นายกฤษฎา กล่ าวว่า โครงการคนละครึ่ง ถือเป็นมาตรการที่กระทรวงการคลังทำได้ดี และ รัฐบาลก็พร้อมสนับสนุน เพราะทำแล้วเกิดประโยชน์ในภาพรวม ขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้คนไทยกว่า 50-60 ล้านคน มีความรู้และเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นในอนาคต แต่ก็ไม่ใช่ว่า เราต้องทำโครงการดังกล่ าวตลอดไป

นอกจากนี้ โครงการคนละครึ่ง ได้เป็นหนึ่งในมาตรการที่กระทรวงการคลัง

นำเสนอต่อที่ประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลัง และรองผู้ว่าการธนาคารเอเปค

โดยเป็นมาตรการที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจ

ดิจิทัลของรัฐบาลและเป็นมาตรการที่ได้ใช้ในการช่วยเหลือประชาชน

อย่างไรก็ตาม คลัง รอประเมินต่อ คนละครึ่ง เฟส 5 ชี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจ