หลวงพี่อุเทน ตอบแล้ว ประเด็นลูกศิษย์หมดศรัทธา

โซเชียลยังคงให้ความสนใจกับปมประเด็นข่าวที่กำลังแสดงความคิดเห็นกันอยู่ในตอนนี้หลังคนแห่แกะ สติกเกอร์วัดท่าไม้ หลังวัดบวชพราหมณ์ให้นายตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ หรือปอ และนายไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์ หรือโรเบิร์ต

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ ธรร มสถานวิโมกสิวาลัย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นสาขาของวัดท่าไม้

สำหรับความคืบหน้าล่ าสุด วันที่ 18 มี.ค.65 ที่ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย อ.สวนผึ้ง หลวงพี่อุเทน

เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ เผยถึงประเด็นนี้ว่า อาตมาบังคับจิตใจคนไม่ได้หรอกโยม

อาตมาบังคับไม่ได้ แล้วแต่ลูกศิษย์

อาตมาทำดีที่สุดแล้ว ทำดีก็ไม่หวังสิ่งตอบแทน มองการเป็นมนุษย์เท่ากันหมด จะผิดจะถูกก็ให้ก ฎหมายตัดสิน

จะจนจะรวยก็เป็นคน เมื่อเขาทุ ก ข์มาเราก็ให้ที่ยืน สุดท้ายก็ให้กฎหมายจัดการ

อาตมาไม่ได้คิดถึงเรื่องผลประโยชน์ แต่คิดถึงเรื่องเมตตา