ส.ส.เต้ โพสต์แล้ว หลังเจอกระแสหนัก

อีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม เฟสบุ๊ค มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า จบหน้าที่ชั่วคราว เตรียม เปิดศูนย์ ช่วยเหลือผู้ไม่ได้รับความเป็นธรร มจากกระบวนการยุติธร รม พรรคไทยศรีวิไลย์ เร็วๆนี้ รับทุกเรื่องของประชาชน 77 จังหวัด

ส่วน ค ดีน้องแตงโม ผมได้ทำหน้าที่ผู้แทน และ ภาคประชาสังคม มาพอสมควรแล้ว และได้มอบพย านหลักฐานไป ประกอบข้อสังเกตุต่างๆแห่งค ดี พร้อมเป็นพยา นในค ดี

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อรูปค ดีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมยุติธรรมต่อน้องแตงโม ครอบครัว fc ประชาชนไทยทุกคน ไปพอสมควรแล้ว ต่อไปคงเป็นหน้าที่ของตำร วจและเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงกับค ดีนี้ จะต้องตอบสังคมให้ได้ในทุกประเด็นให้สิ้นกระแสสงสัย นำคนกระทำความผิ ดมาลงโ ทษให้ได้ตามความจริง

ส่วนผมจะไปทำหน้าที่ผู้แทนของประชาชนตามเดิม ในเรื่องอื่นๆของประชาชนที่เข้ามาให้รับผิดชอบ ช่วยเหลือ นำปัญหาสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป ปล:ถ้ามีเหตุไม่ชอบมาพากล ผิดปกติ ของค ดีน้องแตงโม จนประชาชนทนไม่ไหว

ประชาชนเสื่อมศรัทธาประชาชนสามารถเรียกร้องมาได้เสมอ ผมพร้อมทีมงานก็พร้อมจะกลับเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนที่เคยปฏิบัติมา ครับ

ขอบคุณ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

Facebo