ต๊ะ เผยเป็นประธานบริษัท แอนนา ขึ้นแท่นระดับ ผู้บริหารสูงสุด

อีกความพยายามเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวดังของชาวเน็ตและชาวโซเชียลสำหรับเรื่องราวเมื่อศ าลอ าญ ากรุงเทพใต้ อนุมัติหมายจั บผุ้ ต้อง หา จำนวน 3 ราย จับ กุม แล้ว 2 ราย อยู่ระหว่างติดตามตัว 1 ราย ดังนี้

1.นายวินรวีร์ ใหญ่เสมอ หรือต๊ะ บอยสเกาท์ อายุ 48 ปี ทำหน้าที่โฆษณาชักชวน โดยสามารถจั บกุมได้ที่ บ้านพักของตนเอง แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

2.น.ส.มินตรา หรือแนน ขุนสวัสดิ์ อายุ 28 ปี เป็นกรรมการบริหาร โดยสามารถจั บกุ มที่บ้านพักของตนเอง

3.นายวรินทร วัตรสังข์ หรือแอนนา ทีวีพูล อายุ 37 ปี เป็นกรรมการบริหารและทำหน้าที่โฆษณาชักชวน อยู่ระหว่างติดตามตัว ทราบว่าพักอาศัยอยู่ต่างประเทศ ในความ ผิดฐาน ร่วมกันฉ้ อโ กงประชาชน, ร่วมกันลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนั นสลากกินรวบพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ และข้อหาร่ว มกันโดยทุ จริต

หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิ ดเบื อนหรือปล อม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็ จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ประชาชน ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการเข้าค้นทั้ง 14 แพลตฟอร์ม ที่มีพฤติกรรม จำหน่ายสลากเกินราคาและปิดบังบาร์โค้ด สัญลักษณ์ และสาระสำคัญของของสลากกินแบ่งรัฐบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพบว่ามีการนำสลากมาเวียนขายซ้ำ , จำหน่ายสลากที่ไม่มีอยู่จริง และขายเกินจำนวน ในหลายแพลตฟอร์ม จึงได้เข้า จั บกุ มผู้ต้อ งห าที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่หลอกขายสลากที่ตนไม่มีอยู่จริง พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่ าวว่า พฤติการณ์ดังกล่ าวมีความผิดตามมูลฐาน ‘ฟ อกเงิน’ อีกด้วย โดยจะมีการอายัดทรัพย์สิน เพื่อตรวจสอบที่มาว่าเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสลากดังกล่าวหรือไม่

ทั้งนี้ ยังมีอีกหลายแพลตฟอร์มที่กระทำความผิดในลักษณะเดียวกัน อยู่ในระหว่างรวบรวมพย านหลักฐานดำเนินคดีทุกราย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการปิดบังสาระสำคัญของสลากฯ เป็นเจตนาทุจริต ที่จะปกปิดการกระทำผิ ด หลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะจำหน่ายสลากเ กินราคา นำสลากมาเวียนขายซ้ำ หล อ กขายสลากที่ไม่มีจริง หรือขายเกินจำนวน ซึ่งเป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับประชาชนในวงกว้าง ขัดต่ อศี ลธรรมอันดี และ ความสงบเรียบร้อยของสังคม เจ้าหน้าที่จะได้เดินหน้าป ราบปรา มอย่างจริงจัง ต่อไป

ขอบคุณ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว