บังแจ็ค โพสต์ใหม่ หลังกู้มือถือแตงโมได้

จากกรณี บังแจ็คกลายเป็นภาพที่ชาวเน็ตต่างเข้าพูดมาถึงกันเมื่อเร็วๆนี้ งแจ็คได้ออกมาเปิดใจตรงๆว่า แม่แตงโมเป็นคนส่งมือถือมาให้เอง พร้อมบอกว่ากู้คลิปกู้ภาพในมือถือแตงโมได้แล้ว และคลิปกับภาพที่มันเอามาเผยแพร่ ขออนุญาตจากแม่แตงโมแล้วก่อนที่จะเผยแพร่

ส่วนเรื่องคลิปไม่เห ม าะสมที่บังแจ็คส่งไปให้กระติก ผู้จัดการแตงโม บังแจ็คอ้างว่า กระติกกับสื่อผิ ดเองที่ไม่ไปรับสายกันส่วนตัว


บังแจ็ค โพสต์ใหม่ หลังกู้มือถือแตงโมได้


บังแจ็ค โพสต์ใหม่ หลังกู้มือถือแตงโมได้

ล่ าสุดเพจ ปริศนาดังกล่ าวได้ออกมาโพสต์ว่า ขณะนี้ได้กู้ข้อมูลมือถือแตงโมได้ 100% แล้ว กำลังส่งมือถือคืนแม่แตงโม เพื่อเป็นห ลักฐานในการดำเนินค ดีอ าญ า ต่อไป


บังแจ็ค โพสต์ใหม่ หลังกู้มือถือแตงโมได้


บังแจ็ค โพสต์ใหม่ หลังกู้มือถือแตงโมได้


บังแจ็ค โพสต์ใหม่ หลังกู้มือถือแตงโมได้

ส่วนใครก็ตามที่หมิ่ นประม าทชีวิตส่วนตัว จะดำเนินค ดีตามก ฏห มายอเมริกาและก ฏหมา ยไทยโดยมอบให้ ฝ่ายก ฏหมาย พรรคไทยศรีวิไลย์ดำเนินการต่อไปขอรับรองว่าสิ่งที่กู้ข้อมูลมือถือแตงโมมาได้ ถ้าทุกคนเห็นจะต้องต กใจแน่นอน