เปิดเงื่อนไข คนละครึ่งเฟส 5

News

เป็นกระแสที่มีคนให้ความสนใจ เว็บไซต์ thebangkokinsight รายงานว่า คนละครึ่งเฟส 5 ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังออกมาระบุว่ายังไม่ได้มีการหารือมาตรการโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เพราะเศรษฐกิจขย ายตัวดีขึ้น และรัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศ

 

 

การผ่อนคลายการล็อกดาวน์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเดินทางเข้าประเทศเกือบจะกลับมาเป็นปกติ ดังนั้น มาตรการเพื่อการเยียวย าควรลดลง และนำเงินที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจมากขึ้น

 

 

โดยคนละครึ่งเฟส 5 มีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ทุกคนเหมือนที่ผ่านมา อาจจะให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเน้นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจริงๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่อยู่นอกขอบเขตการช่วยเหลือ

 

 

กลุ่มที่คาดว่าจะได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 5

 

 

คนไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งวรัฐ บัตรคนจน

คนที่เข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐ

 

 

คนที่ไม่ได้สมัครคนละครึ่งในครั้งก่อน

คนรายได้มาก หรือรายได้น้อยได้สิทธิเท่ากัน

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าเงื่อนไขคนละครึ่งเฟส 5 เบื้องต้นจะเปิดรับสมัครเฉพาะเจาะจง เน้นผู้ที่ได้รับผลกระทบ และอยู่ระหว่างการประเมินเงื่อนไขเกณฑ์รายได้ จังหวัดด้วย