แพนเค้ก สารวัตรหมี เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

เป็นที่พูดถึงกันมาก อีกหนึ่งโมเมนต์ที่สำคัญ เป็นวันที่ดีที่เป็นมงคลชีวิตมาก เมื่อ แพนเค้ก ที่ควงสารวัตรหมี ได้ควงคู่กันไปเข้าเฝ้าสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อขอรับประทานพร และ ประทานน้ำพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันมงคลสมรสและวันคล้ายวันเกิดของแพนเค้ก ตามที่ แพนเค้ก ได้โพสต์ขอความไว้ว่า

เข้าเฝ้าสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อขอรับประทานพร และ ประทานน้ำพุทธมนต์ เนื่องในวันมงคลสมรสและวันคล้ายวันเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบไป #เรื่องราวดีดีของแพนหมี #panmeethesimplify

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว ภาพดังกล่ าว ภาพดังกล่ าว ภาพดังกล่ าว ภาพดังกล่ าว