วันเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 65

News

นับว่ามีคนจำนวนไม่น้อยพูดถึงในขณะนี้ สำหรับไทม์ไลน์ในการโอนเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 มีดังนี้

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

วงเงินซื้อสินค้า 200 และ 300 บาท

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไป)

เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน

เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชำระเอง

ส่วนเกินที่ประชาชนจ่ายมาจะได้รับเงินคืนทุกวันที่ 10 ของเดือนเท่านั้น (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565

โอนเงินเบี้ยคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รับเงิน 1,000 บาท

เพิ่มเงินเบี้ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จำนวน 200 บาท ถึงเดือน กันย ายน 2565 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน

เงิน เบี้ยผู้สูงอายุ ตามโครงการเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ โดยจะเพิ่มให้ผู้สุงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในอัตรา 100-250 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย. 65

(กดเป็นเงินสดได้ และสามารถทบในเดือนถัดไปได้)

วันที่ 18 มิถุนายน 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยเข้าลงทะเบียนรับ บัตรสวัสดิการรัฐแห่งรัฐ รอบใหม่ในเดือนส.ค.นี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างให้ธนาคารของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เสนอเงื่อนไขการจัดทำระบบเพื่อลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในรอบใหม่นี้